sve od folija na jednom mestu
na Zvezdari samo za vas

SIGURNOSNE  FOLIJE

Sigurnosne folije pružaju zaštitu od povreda za fizička lica, kao i protiv eventualne imovinske štete. Sigurnosne folije su nevidljivi zaštitni sloj na staklu, a koji u slučaju nezgode sprečava moguće telesne povrede koje bi nastale lomljenjem i raspršivanjem stakla, štiti našu imovinu protiv provalne krađe ili drugih nasilnih radnji, vandalizma i sl.