sve od folija na jednom mestu
na Zvezdari samo za vas

Jedinstvena tehnologija koja se koristi u proizvodnji Pinnacle serije folija čini ove auto folije umetničkim delom. Uz napredne elektronske sisteme u današnjim vozilima, imperativ je da folija za stakla pruža najbolji učinak na svim frekvencijama. Napredna tehnologija koja se koristi u izradi Pinnacle folija daje zaštićenu, nemetaliziranu, ne provodnu foliju izrađenu keramičkom tehnologijom sa maksimalnim ublažavanjem toplote putem blokade infracrvenih zraka, maksimalnim odbijanjem UV zraka i izvrsnom optičkom jasnoćom. Pinnacle folije obezbeđuju izuzetnu postojanost boje kroz njihovu jedinstvenu tehnologiju dubinskog bojenja.

  • Izuzetna postojanost boje
  • Površina otporna na ogrebotine
  • Maksimalna UV zaštita
  • Bez prepreka za vozila sa elektronskim sistemima
  • Ne pravi prepreku za radio frekvencije
  • Maksimalno odbijanje toplote u nemetaliziranoj foliji
ProizvodUV zaštitaOdbijanje toploteSmanjenje zaslepljenja
Pinnacle 5099.5%49%44%
Pinnacle 3599.5%52%60%
Pinnacle 1599.5%58%81%

*Napomena: Ove vrednosti su primenjive samo pri izradi folije, i tipične su za obradu u proizvodnji uz normalne proizvodne tolerancije.

Karakteristike
PI 15 LS SR HPR

Propuštanje sunčeve energije22%
Odbijanje sunčeve energije5%
Apsorpcija sunčeve energije73%
Propuštanje vidljive svetlosti18%
Odbijanje vidljive svetlosti6%
Apsorpcija vidljive svetlosti76%
UV propuštanje<1%
Koeficijent zasenčenja (b-faktor)0.48
Ukupno odbijena solarna energija57%
Karakteristike
PI 35 LS SR HPR

Propuštanje sunčeve energije31%
Odbijanje sunčeve energije6%
Apsorpcija sunčeve energije63%
Propuštanje vidljive svetlosti38%
Odbijanje vidljive svetlosti6%
Apsorpcija vidljive svetlosti56%
UV propuštanje<1%
Koeficijent zasenčenja (b-faktor)0.55
Ukupno odbijena solarna energija51%
Karakteristike
PI 50 LS SR HPR

Propuštanje sunčeve energije38%
Odbijanje sunčeve energije6%
Apsorpcija sunčeve energije56%
Propuštanje vidljive svetlosti55%
Odbijanje vidljive svetlosti7%
Apsorpcija vidljive svetlosti56%
UV propuštanje<1%
Koeficijent zasenčenja (b-faktor)0.61
Ukupno odbijena solarna energija46%