sve od folija na jednom mestu
na Zvezdari samo za vas

U rezultate koje je Dark Glass dostiglo, implementirana su ulaganja u: razvoj ljudskih resursa, stručno usavršavanje zaposlenih, usavršavanje menadžera, kao i u podsticanje inovativnosti i preduzetništva unutar preduzeća.

"  Zaposleni su naša najveća vrednost. Za naše društvo bitan je svaki pojedinac, ali posebno cenimo ljude sa preduzetničkih duhom, koji svom snagom i radom doprinese boljem poslovnom uspehu i boljoj organizaciji poslovanja.  "

Direktor, DARK GLASS DOO,

Dejan Aleksandrović, dipl.maš.ing.

Sertifikat Llumar, 2005

Evropski sertifikat Llumar, 2005

Sertifikat Llumar,  2007

Sertifikat Llumar, 2007

Sertifikat Llumar, 2007

Sertifikat Llumar, 2007

Sertifikat 3M, 2012

Sertifikat Avery,  2011

Sertifikat 3M, 2012

Sertifikat 3M, 2012