sve od folija na jednom mestu
na Zvezdari samo za vas

DARK GLASS d.o.o, sa odabranim timom kvalitetnih stručnjaka, inženjera i tehničara, radi na izradi kompletne projektne dokumentacije iz oblasti niskogradnje sa pratećom infrastrukturom, saobraćajnom signlizacijom , urbanizma, arhitekture i geodezije i obavlja projektantski nadzor nad izgradnjom objekata.

DARK GLASS d.o.o u okviru sopstvene delatnosti izrađuje svetleću saobraćajnu signalizaciju, svetleće reklame i druga zatvorena svetleća tela.

DARK GLASS d.o.o projektuje sisteme i ugrađuje opremu za kontrolu i nadzor ulaska u parking garaže.